Kolektivní správa práv

Účelem  kolektivní správy práv je kolektivní  uplatňování a kolektivní ochrana autorských majetkových práv a dalších majetkových práv souvisejících s autorským právem a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti.

Kolektivní správou  je zastupování  většího počtu  osob, jimž přísluší autorské majetkové právo nebo  majetkové  právo  související s autorským právem, ze zákona  oprávnění k výkonu  majetkových práv k dílu, nebo ze  smlouvy  výhradní  oprávnění   k  výkonu  práva  kolektivně spravovaného pro  celou dobu trvání majetkových  práv a alespoň pro území České republiky s právem poskytnout podlicenci k jejich společnému prospěchu, a to při výkonu jejich majetkových práv ke zveřejněným  nebo ke zveřejnění nabídnutým dílům, uměleckým výkonům, zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, pokud není jiný než kolektivní výkon těchto práv  dovolen nebo  není účelný. Zprostředkování uzavření licenční  nebo jiné smlouvy není výkonem  kolektivní  správy.  Výkonem  kolektivní  správy též není příležitostné  či   krátkodobé  zastupování  jiných   než  povinně kolektivně spravovaných práv. 

Povinně kolektivně spravovanými právy jsou

–         právo na odměnu za

§  užití  uměleckého  výkonu,  zaznamenaného  na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem  rozhlasového nebo televizního  vysílání,

§  užití  zvukového  záznamu,   vydaného  k  obchodním  účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání,

§  zhotovení  kopie  pro   osobní  potřebu  na  podkladě zvukového  nebo zvukově  obrazového záznamu  přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na  nenahraný nosič,

§  zhotovení kopie  díla pro osobní  potřebu na podkladě grafického  vyjádření  jejím   přenesením  pomocí  kopírovacího přístroje, a to i  prostřednictvím třetí osoby,

§  opětný prodej originálu uměleckého díla,

–         právo na přiměřenou odměnu za pronájem  originálu  nebo kopie díla  či výkonu výkonného  umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam,

–         právo na užití kabelovým přenosem děl,  živých výkonů a výkonů zaznamenaných  na zvukový  záznam s  výjimkou takových  výkonů, jejichž   zvukový   záznam   byl   vydán   k  obchodním  účelům,

–         právo na užití kabelovým přenosem zvukově  obrazových  záznamů  a  zvukových  záznamů  jiných než vydaných k obchodním účelům.

Nositelé práv jsou pro jejich výkon i pro  domáhání   se  nároku  na   vydání  bezdůvodného  obohacení z neoprávněného výkonu  práva zastoupeni ze zákona příslušným kolektivním správcem.