Kolektivní dílo

Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které  je vytvářeno z  podnětu a pod  vedením fyzické nebo právnické osoby  a uváděno na veřejnost  pod jejím jménem, přičemž příspěvky  zahrnuté do  takového díla  nejsou schopny samostatného využití. Kolektivní  díla se považují za  zaměstnanecká díla i  tehdy,  byla-li  vytvořena  na  objednávku, objednatel se v takovém případě  považuje za zaměstnavatele. Dílo  audiovizuální (filmové)  a  díla  audiovizuálně užitá nejsou dílem kolektivním.