Dohled Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo je oprávněno vyžádat si od kolektivního správce informace a předložení podkladů, které jsou potřebné pro výkon dozoru, zjišťovat, zda nedochází k porušování povinností uložených touto zákonem, ukládat při zjištění závad v dodržování zákona povinnost k nápravě při stanovení přiměřené lhůty a ukládat pokuty.

Tento dozor se vztahuje pouze na výkon kolektivní správy.