Užití díla rozmnožováním a rozšiřováním kopií

Do  autorského práva nezasahuje  knihovna, archiv a  jiné nevýdělečné školské, vzdělávací  a kulturní zařízení, zhotoví-li kopii díla pro své archivní a konzervační účely. Rovněž do autorského práva nezasahuje ten, kdo zhotoví při užití díla dočasnou nebo náhodnou kopii díla v elektronické   podobě,  která   nemá  samostatný  hospodářský  význam,  jejímž  účelem  je  umožnit  snadnější  využití  díla, a jejíž   zhotovení   je nezbytnou   součástí technologického   postupu  zpřístupnění   díla,  včetně  takové kopie,  která  umožňuje   účinné  fungování  přenosového systému, nebo zhotoví  kopii   díla  fotografického,  které   je  jeho podobiznou a které bylo úplatně objednáno, nebo výhradně  pro  potřeby  zdravotně  postižených  zhotoví nebo dá zhotovit  kopii vydaného  díla  k  nevýdělečným  účelům v rozsahu odůvodněném jejich zdravotním postižením.