zákon

Subjekty zákonné úpravy

Ustanovení  zákona o autorském právu se  vztahují  na díla autorů a umělecké  výkony výkonných  umělců, kteří  jsou státními  občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli.

Právní úprava

VÝBĚR ZE ZÁKONŮ, MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV A SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A USTANOVENÍ

Syndikovat obsah