kolektivní smlouva

Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv

K  usnadnění  sjednávání  kolektivních  smluv, popřípadě smluv  hromadných mohou smluvní strany využít  jednoho  nebo  více  zprostředkovatelů  jmenovaných k tomu účelu  ministerstvem z  nezávislých odborníků.  Zprostředkovatelem pro účely  tohoto zákona může být  zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům,  která sou

Kolektivní a hromadné smlouvy

Kolektivní  správce   poskytuje  smlouvami oprávnění k  výkonu práva užít předměty ochrany určené buď jednotlivě, nebo hromadně, což zahrnuje všechny předměty ochrany,  k nimž takové právo  kolektivně spravuje.

Syndikovat obsah