kolektivní správa

Oprávnění k výkonu kolektivní správy

O udělení oprávnění k  výkonu kolektivní správy rozhoduje   Ministerstvo kultury na základě písemné žádosti.

Kolektivní správci

OSA / Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.
http://www.osa.cz

DILIA / divadelní, literární, audiovizuální agentura
http://www.dilia.cz

Syndikovat obsah