soutěžní dílo

Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo

Objednatel  může užít dílo  vytvořené na základě  smlouvy o dílo (dílo vytvořené na  objednávku) pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.  K užití díla  nad rámec tohoto účelu je objednatel až na zákonné výjimky oprávněn pouze na základě  licenční smlouvy.

Syndikovat obsah