kolektivní dílo

KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV

Účelem  kolektivní správy práv je kolektivní  uplatňování a kolektivní ochrana   autorských majetkových   práv      a   dalších majetkových   práv souvisejících  s   autorským právem    a   umožnění  zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti.

Kolektivní dílo

Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které  je vytvářeno z  podnětu a pod  vedením fyzické nebo právnické osoby  a uváděno na veřejnost  pod jejím jménem, přičemž příspěvky  zahrnuté do  takového díla  nejsou schopny samostatného využití.

Syndikovat obsah