databáze

ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE

Databází  je soubor  nezávislých děl,  údajů   nebo  jiných  prvků,   systematicky  nebo  metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez  ohledu na formu jejich  vyjádření.

Omezení práva autorského k dílu soubornému

Do autorského práva k dílu  soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla (např. katalogu, sborníku nebo databáze), užívá-li  takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu.

Syndikovat obsah