souborné dílo

Omezení práva autorského k dílu soubornému

Do autorského práva k dílu  soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla (např. katalogu, sborníku nebo databáze), užívá-li  takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu.

Syndikovat obsah