veřejné prostranství

Užití originálu nebo kopie díla výtvarného nebo díla fotografického jeho vystavením

Do autorského práva nezasahuje  vlastník  originálu  nebo kopie  díla  výtvarného  nebo fotografického,  který takové dílo  vystavuje nebo k vystavení  bezplatně poskytne, pokud takové užití  autor při převodu  vlastnictví nevyloučil. 

Syndikovat obsah