Služby právního zástupce

Právo duševního vlastnictví představuje složitou a širokou oblast a pro vyřizování konkrétních požadavků se vždy doporučuje poradit se s odborníky. Je třeba pamatovat na to, že i autorská díla představují skutečnou hodnotu duševního vlastnictví. Úspora nákladů v podobě nevyhledání odborné rady se později může ukázat jako šetření na nepravém místě. Často je také třeba činit rozhodnutí, která mohou mít závažný obchodní a investiční dopad. Hlavní specializací advokátní a patentové kanceláře DANĚK & PARTNERS jsou právní služby v především v oblasti ochrany vynálezů technických řešení, ale také v oblasti ochrany ochranných známek a autorského práva. Tyto oblasti se mnohdy prolínají.

Naše společnost disponuje odborníky, kteří mají zkušenosti z mnoha různých oborů a mohou asistovat našim klientům v právní ochraně jejich intelektuálního vlastnictví. Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti práva duševního vlastnictví, tedy zejména v právu patentovém, známkovém, designovém a rovněž v oblasti práva autorského a práva nekalosoutěžního. Kombinací znalostí techniky a právní problematiky poskytujeme pevnou a komplexní ochranu Vašich průmyslových práv a jsme schopni navrhnout další možnosti Vašeho podnikání. Naše kancelář sjednocuje oblasti vědy, podnikání a práva tak, aby mohla poskytnout hodnotné služby na profesionální úrovni.

Při poskytování našich služeb spolupracujeme rovněž s dalšími externími odborníky, zejména se soudními znalci, překladateli a daňovými poradci. Budeme s Vámi úzce spolupracovat na tvorbě optimální ochranné strategie Vašich práv v přijatelných cenových relacích. Tyto služby zahrnují poradenství a konzultace týkající se použití národního a mezinárodního průmyslového práva a zkušeností. Naše kancelář Vám pomůže v maximální zákonem stanovené míře zajistit výlučnou ochranu průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví v naší republice i v zahraničí. Služby poskytujeme v českém, anglickém, ruském a německém jazyce pro českou i zahraniční klientelu.