Podlicenční smlouva

Je-li  tak sjednáno ve smlouvě,  může nabyvatel oprávnění tvořící součást  licence zcela nebo zčásti  poskytnout třetí osobě (podlicence). Nabyvatel  může  licenci   postoupit  pouze  s  písemným souhlasem  autora, o  postoupení licence  a o  osobě postupníka je povinen  autora  informovat  bez  zbytečného  odkladu.  K  prodeji podniku,  jehož součástí  je i  licence, či  takové části podniku, která tvoří jeho samostatnou organizační složku, se souhlas autora nevyžaduje, není-li sjednáno jinak. Pro podlicenční smlouvu jsou podobné podmínky jako pro smlouvu licenční.