Omezení nabyvatele licence

Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, pokud se nedohodnou jinak, nebo jde-li o takovou úpravu  díla   nebo  názvu,  u  které lze očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil. Ani v takovém případě nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název změnit,  pokud  si  autor  svolení   vyhradil  i  pro  tyto  změny a nabyvateli  je  taková  výhrada  známa.  To  platí obdobně i při spojení  díla s  jiným dílem, i  při zařazení  díla do díla souborného (např. do souboru povídek nebo básní).