Rozdíl mezi autorským a vlastnickým právem

Předmětem vlastnickým práv jsou zpravidla věci hmotné, zatímco autorská práva chrání věci nehmotné. Pro ilustraci, předmětem vlastnického práva může být například auto, zatímco předmětem autorského práva je představa, později zhmotněného obrazu. Zatímco majitel auta může svoje auto prodat a tím přestane být jeho vlastníkem, autor se svého autorského práva nemůže vzdát. Jinými slovy, když autor prodá svůj obraz pořád zůstává jeho autorem.

Nehmotná věc má tu vlastnost, že může být současně na více místech, zatímco věc hmotná se v jednom okamžiku nachází jenom na jednom místě. Zatímco auto je v jednu chvíli zaparkované v garáži a jinde se to samé auto nevyskytuje; obraz zhmotňující tutéž představu může v různých kopiích viset v mnoha různých obývacích pokojích.

Dále si může všimnout, že vlastnické právo je co do délky trvání neomezené a je uznáváno prakticky ve všech státech světa. Na druhou stranu autorské právo je omezené, aby nedocházelo k nepřiměřenému brzdění pokroku a je dále omezeno teritoriálně, tj. účinky autorského práva se omezují jenom na oblast právního řádu, kde toto právo vzniklo.