Majetková práva výkonného umělce

Výkonný umělec má právo svůj umělecký výkon užít a udělit jinému  smlouvou  oprávnění  k  výkonu  tohoto  práva,  další osoba  může umělecký   výkon  užít   bez  udělení   takového  oprávnění  pouze v případech stanovených zákonem.

Právem umělecký výkon užít je

-         právo na vysílání a jiné sdělování živého výkonu veřejnosti,

-         právo na záznam živého výkonu,

-         právo na rozmnožování zaznamenaného výkonu,

-         právo na rozšiřování kopií zaznamenaného výkonu,

-         právo na pronájem kopií zaznamenaného výkonu,

-         právo na půjčování kopií zaznamenaného výkonu,

-         právo na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti.

Výkonný   umělec  má  právo  na   odměnu  v  souvislosti s rozmnožováním  jeho  zaznamenaného  výkonu  pro  osobní  potřebu obdobně jako má právo na odměnu autor díla.

Majetková práva  výkonného umělce trvají 50  let od vytvoření výkonu.  Je-li však  v této  době zveřejněn  záznam tohoto výkonu, zanikají  práva  výkonného  umělce  až   za  50  let  od  takového zveřejnění.