Kolektivní správci

OSA / Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.
http://www.osa.cz

DILIA / divadelní, literární, audiovizuální agentura
http://www.dilia.cz

INTERGRAM / nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
http://www.intergram.cz

OOA-S / Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury
a obrazové složky audiovizuálních děl
autorů děl výtvarného umění, architektury
a obrazové složky audiovizuálních děl
autorů děl výtvarného umění, architektury
a obrazové složky audiovizuálních děl
autorů děl výtvarného umění, architektury
http://www.ooas.cz

GESTOR / kolektivní správce autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého
http://www.gestor.cz