Autorství ve vztahu k ochranným známkám

Slovní ochranné známky zpravidla nebývají autorským dílem, jinak je tomu u známek obrazových a kombinovaných (loga). Loga jsou obvykle vytvořena na zakázku, jejich autorem nebývá zaměstnanec vlastníka ochranné známky ani vlastník sám. Nicméně jde o díla na objednávku a vztahují se na ně příslušná zákonná ustanovení. Na rozdíl tedy od patentů a designů majitelem ani přihlašovatelem ochranné známky nemusí být vůbec ten, kdo ji vytvořil. Souvisí to s odlišným účelem ochranných známek, které mají sloužit k označování výrobků a služeb, na rozdíl od patentů a designů, které jsou chráněny „samy pro sebe“.