Anonym a pseudonym

Totožnost autora, jehož dílo bylo podle projevu jeho vůle zveřejněno bez  udání jména, jedná se tedy o dílo anonymní,  popřípadě pod krycím jménem  nebo  pod  uměleckou   značkou,  jde o dílo  pseudonymní,  není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit.

Právo autora rozhodnout, zda dílo má být uveřejněno pod jeho pravým jménem nebo zda má být uvedeno anonymně nebo pod pseudonymem je jedním ze základních osobních autorských práv. Dokud  se autor díla  anonymního nebo pseudonymního veřejně  neprohlásí, zastupuje  autora při  výkonu a  ochraně práv autorských k dílu vlastním jménem a na jeho účet osoba, která dílo zveřejnila. Veřejné prohlášení autora není třeba, je-li jeho pravé jméno obecně známé (jako byly obecně známy např. jméno a různé pseudonymy nedávno zemřelého Eda McBaina).