O portálu

Cílem tohoto projektu je poskytnout veřejnosti informace z oblasti autorského práva a napomoci tak autorům děl i dalším zainteresovaným subjektům v prosazování práv k jejich výtvorům v České republice i v zahraničí.

Na těchto stránkách naleznete vysvětlení základních institutů autorského práva, ale také komplexní pohled na jeho roli ve vztahu k dalším nehmotným statkům, jako jsou například ochranné známky a vynálezy.

Advokátní a patentová kancelář Daněk & Partners Vám pomůže v maximální zákonem stanovené míře zajistit výlučnou ochranu průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví v naší republice i v zahraničí. Navrhneme Vám optimální řešení na daný problém. Otázkami průmyslového práva se zabývají i naše partnerské portály, na než naleznete odkaz níže.

Věříme, že tyto stránky Vám pomohou správně se rozhodnout. V případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit. Úvodní patentové konzultace poskytujeme zdarma.

Ing. Vilém Daněk, PhD., LL.M.
patentový zástupceUpozornění:

PROGRAM NA PODPORU OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV – CZECHINVEST

získejte až 1 mil. Kč na ochranu průmyslových práv, včetně služeb patentového zástupce. Čtěte více ZDE.